Dodací podmínky

Maximální doba realizace objednávky je do 5 dnů od zaměření technikem.

V případě realizace dodávky velkého rozsahu dle osobně dohodnutých podmínek.